Privacy

DE REE archiefsystemen biedt een technisch platform aan archiefinstanties om wettelijk openbare archiefdata voor gebruikers online toegankelijk te maken. De namens deze instanties op www.archieven.nl getoonde archiefdata alsmede bijbehorende metadata zijn zodoende te allen tijde de intellectuele eigendom van de betreffende deelnemende partijen. Voor vragen over deze data verwijzen wij u door naar de betreffende deelnemende partij.

De website www.de-ree.nl vormt een aanvulling op de dienstverlening die via www.archieven.nl verloopt. Bezoekers van de website vinden hier informatie over de organisatie en contactgegevens om ons te kunnen bereiken. Ook kunnen gebruikers van onze diensten hier extra informatie vinden voor het gebruik van onze applicaties.

U deelt persoonsgegevens met ons als u een account aanmaakt ter inzage van de gebruikersdocumentatie of als u contact met ons opneemt. Hierbij beperken we ons tot uitsluitend die gegevens die nodig zijn om het account mogelijk te maken, zoals uw naam, e-mailadres en enkele gegevens ter verificatie van de organisatie en het IP-adres van uw computer. Wij bewaren de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in het kader van uw gebruikersaccount, niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor u uw gegevens verstrekt. Wij houden ons daarbij aan wat is toegestaan binnen de wet.

Citaten namens gebruikers worden alleen opgenomen op de website na expliciete toestemming van de betrokkene. Ook hierbij geldt dat de betrokkene te allen tijde van onderstaande rechten gebruik kan maken.

Uw rechten

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft de gebruiker een aantal rechten met betrekking tot de eigen persoonsgegevens. Voor zover de gegevens op www.archieven.nl zal DE REE verzoeken met betrekking tot deze rechten doorsturen naar de betreffende deelnemende dienst ter behandeling. Vragen met betrekking tot uw gebruikersaccounts op onze websites zullen wij zelf in behandeling nemen. Wij streven ernaar binnen 14 kalenderdagen te reageren op uw verzoek. Hieronder staan kort uw rechten opgenoemd:

Inzage

Als u wilt weten welke persoonsgegevens DE REE van u verwerkt, kunt u hiertoe een schriftelijk inzageverzoek doen.

Rectificatie

Als u vermoedt dat de gegevens zoals deze bij ons bekend zijn onjuist of niet volledig zijn, dan kunt u ons vragen om ze te laten corrigeren of aan te vullen.

Vergetelheid

In bepaalde gevallen kunt u ons vragen om uw gegevens te wissen.

Dataportabiliteit

U kunt een verzoek bij ons doen om gegevens die u aan DE REE heeft verstrekt voor een verwerking waartoe u toestemming heeft gegeven, aan u over te dragen.

Beperking van de verwerking

U kunt ons vragen om het verwerken van uw gegevens (tijdelijk) stil te leggen of te beperken. Dit betekent dat wij geen verdere verwerkingen doen met uw gegevens.

Recht van bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door DE REE.

Als u contact wilt opnemen met betrekking tot een van de bovengenoemde zaken, kunt u volgens onze Notice and Take Down-procedure uw schriftelijke verzoek sturen aan info@de-ree.nl of via de post naar:

DE REE archiefsystemen b.v.
Lijnbaanstraat 2
9711 RV Groningen

KLANTEN VERTELLEN OVER ONS